Archiv článků

Zajímavé články

01.09.2016 00:00

POZOR ZMĚNA

10.04.2013 00:00
Školné a stravné - změna  !!! školné 390,-  Kč /měsíčně , stravné 30,- Kč /denně !!! od 1.9. 2013 změna výše školného na 400,- Kč bude prováděna  bezhotovostní platbou -inkasem

Novinka šk.roku 2011-2012

16.10.2011 13:09
 V zájmu zajištění propojenosti a plynulé návaznosti předškolního a základního vzdělávání  jsme ve FITŠKOLCE  na tento  tomto školní  rok  připravili  pro naše budoucí prvňáčky výchovně adaptační program s názvem   „ V září budu...

LEDEN

17.09.2011 12:31
     26.1.            divadlo Šamšula v MŠ      23.1. -27.1.  zimní  pobyt na horách      30.1.            návštěva...

školní rok 2012 -2013

17.09.2011 00:00
ŠVP  letošního roku  je zaměřen na cílenou přípravu dětí na vstup do základní školy, celkový osobnostní rozvoj dětí prostřednictvím přirozených pohybových aktivit, na tvořivé činnosti a prožitkové poznávání okolního světa. Organizaci výchovné práce jednotlivých tříd zabezpečují...

:-)

20.06.2011 15:47
plné sluníčka přejí všem dětem i jejich rodinám zaměstnanci Fitškolky ....