Třída ČLOVÍČCI

paní učitelky Táňa Kotová a Ing. Pavlína Kološová
 

Zaměření třídy:

-          Respektování vývojových a věkových zvláštností dětí, s důrazem na bezproblémovou   adaptaci nových dětí.

-          Uvědomování si vlastní identity, spolupráce mezi dětmi a dospělými.

-          Logopedická prevence – zdokonalování a rozšíření komunikačních, jazykových a vyjadřovacích schopností.

-          Rozvoj předčtenářské gramotnosti - projekt Celé Česko čte dětem

-          Rozvoj předmatematické gramotnosti.

-          Sportovní a pohybové aktivity –  turistika, plavání, lyžování.

-          Seznamování dětí hravou formou se základy anglického jazyka.

-          Učebna LEGO Dacta – polytechnické vzdělávání.