Třída ČLOVÍČCI

paní učitelky Táňa Kotová a Natálie Suhajdová
 

Zaměření třídy:

25 dětí; 5 - 7let

  • Respektování vývojových a věkových zvláštností dětí, s důrazem na bezproblémovou   adaptaci nových dětí.
  • Uvědomování si vlastní identity, spolupráce mezi dětmi a dospělými.
  • cílevědomé připravování předškolních dětí na vstup do ZŠ (vhodnou motivací, hravou formou)
  • Rozvoj předčtenářské gramotnosti - projekt Celé Česko čte dětem
  • Rozvoj předmatematické gramotnosti.
  • Sportovní a pohybové aktivity –  turistika, plavání, lyžování.
  • Učebna LEGO Dacta – polytechnické vzdělávání.