Třída ZVÍDÁLCI

paní učitelky  Mgr. Šárka Držiáková a Jana Opic
 

Zaměření třídy:

25 dětí; 2,5 - 3,5 leté děti

  • Adaptace dětí, pomoci překonávat první rozpaky, poznávat nové kamarády a včlenit se do kolektivu.
  • Rozvíjení vztahů k dětem i dospělým, schopnost komunikace, osvojování a dodržování domluvených pravidel a bezpečného chování při všech činnostech v MŠ.
  • Upevňování sebeobslužných dovedností dětí.
  • Rozvoj jazykových a řečových schopnosti.
  • Logopedická prevence – zdokonalování a rozšíření komunikačních, jazykových a vyjadřovacích schopností.
  • Zapojení se do projektu “Celé Česko čte dětem”, budeme vést děti k poslechu pohádek nejen čtených, ale i vyprávěných.
  • Cvičení s říkadly.