Třída ZVÍDÁLCI

paní učitelky  Mgr. Šárka Držiáková a Magdaléna Turoňová
 

Zaměření třídy:

-          Adaptace dětí, pomoci překonávat první rozpaky, poznávat nové kamarády a včlenit se do kolektivu.

-          Rozvíjení vztahů k dětem i dospělým, schopnost komunikace, osvojování a dodržování domluvených pravidel a bezpečného chování při všech činnostech v     MŠ.

-          Upevňování sebeobslužných dovedností dětí.

-          Rozvoj jazykových a řečových schopnosti.

-          Zapojení se do projektu “Celé Česko čte dětem”, budeme vést děti k poslechu pohádek nejen čtených, ale i vyprávěných.

-          Cvičení s říkadly.