Třída ČIPERKY

paní učitelky  Hana Klimšová a Magdaléna Turoň

Zaměření třídy:

3 - 4,5 leté děti

  • Usnadnit dětem přechod z rodinné výchovy do kolektivu a to vlídným, milým a laskavým přístupem.
  • Vést děti k zdravému životnímu stylu, vytvářet bezkonfliktní atmosféru s důrazem na přátelské vztahy mezi dětmi.
  • Rozvíjet osobnost dítěte a směřovat k osvojování dovedností, vědomostí a schopností, které děti používají v běžných situacích.
  • V průběhu roku děti seznámíme s různými výtvarnými materiály a technikami, budeme se seznamovat s písněmi a básněmi k daným tématům.
  • Rozvoj předčtenářské gramotnosti - projekt Celé Česko čte dětem
  • Sportovní a pohybové aktivity –  turistika, plavání, lyžování.
  • Cvičení dětské jógy, cvičením zlepšovat návyky pravidelného dýchání, odstraňování tělesného i psychického neklidu, protahování zkráceného svalstva a procvičování svalstva ochablého.