Třída ČIPERKY

paní učitelky  Hana Klimšová a Natálie Suhajdová

Zaměření třídy:

-          Usnadnit dětem přechod z rodinné výchovy do kolektivu a to vlídným, milým a laskavým přístupem.

-          Vést děti k zdravému životnímu stylu, vytvářet bezkonfliktní atmosféru s důrazem na přátelské vztahy mezi dětmi.

-          Rozvíjet osobnost dítěte a směřovat k osvojování dovedností, vědomostí a schopností, které děti používají v běžných situacích.

-          V průběhu roku děti seznámíme s různými výtvarnými materiály a technikami, budeme se seznamovat s písněmi a básněmi k daným tématům.

-          Rozvoj předčtenářské gramotnosti - projekt Celé Česko čte dětem

-          Sportovní a pohybové aktivity –  turistika, plavání, lyžování.

-          Cvičení dětské jógy, cvičením zlepšovat návyky pravidelného dýchání, odstraňování tělesného i psychického neklidu, protahování zkráceného svalstva a procvičování svalstva ochablého.