Důležité informace

Provoz MŠ FIT od 12. 4. 2021

08.04.2021 21:17
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních v 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí. Homogenita tříd a...

Provoz MŠ od 1.března 2021

27.02.2021 10:21
Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021...

Vážení rodiče,

05.11.2020 20:20
Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost uvedeným informacím v Provozním řádu MŠ FIT na školní rok 2020/2021 platný od 1. 10. 2020, ve kterém  jsou zahrnutá opatření vzhledem ke Covid-19, vycházející z Metodického pokynu MŠMT provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021. Vzhledem...

PROVOZ MŠ FIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021

Podmínky vycházejí z manuálu MŠMT (Provoz škola a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19).

Dodatek k provoznímu řádu MŠ FIT Provoz od 12. 4. 2021.pdf (257500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Provoz MŠ :

Pondělí a pátek od 6.00 do 16:00 hodin.

Příchody dětí do MŠ

Ráno přivádějí zákonní zástupci děti do MŠ od 6 do 8.00 hodin. 

Po domluvě s třídní učitelkou lze dítě přivádět do mateřské školy později z důvodů návštěvy lékaře, logopedické poradny apod.

Od 8: 00 hodin zvoňte, na telefonní číslo:

730 521 403

 

Odcházení dětí z MŠ:

Po obědě: od 11: 45 do 12:15 hodin

Po poledním klidu: od 13: 45 hodin

MŠ je uzamčena  - zvoňte na třídu, kterou vaše dítě navštěvuje a vyčkejte.

 

 

 

  

 

Identifikační udaje: 

Zřizovatel: Město Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, 73581.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, příspěvková organizace, Bohumín.

 

Ředitel školy: Mgr. Barbora Bolcarovičová

 

Telefon školy: 596013104

 

Odloučené pracoviště:

MŠ FIT: Okružní 683, Bohumín 735 81

Vedoucí učitelka: Vilma Valentová

Telefon školy: 731 130 723