VÝBĚR STRAVNÉHO

 

Stravné a školné neprošlých inkas na září 2018 vybíráme na sekretariátě školy / hlavní budova / pouze tyto dny:

 

Středa 29.8.2018 od 8,00 – 16,00 hod.

Čtvrtek 30.8.2018 od 8,00 – 14,00 hod.

PÁTEK 31.8.2018 SE NEVYBÍRÁ-NEPŘÍTOMNOST

Pondělí 3.9.2018 od 8,00 – 14,00 hod.

 

Jiné dny se stravné nevybírá !!!

 

 

Přestávka v prodeji stravného od 12,50-13,10 hod.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Provoz MŠ :

Pondělí a pátek od 6.00 do 16:00 hodin.

Příchody dětí do MŠ

Děti do MŠ přicházejí od 6: 00 – 8: 00 hodin

 nebo kdykoliv během dne dle domluvy s paní učitelkou z dané třídy.

Odchod dětí z MŠ

 Po obědě od 11: 45hodin.

Celodenní docházka od 14: 00 hodin.

MŠ je uzamčena  - zvoňte na třídu dítěte a vyčkejte.

Děkujeme.

  

Základní škola a mateřská škola

Tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín