Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ FIT

 Ředitelka ZŠ a MŠ Bohumín, tř. Dr. E. Beneše jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písmeno b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní ve znění pozdějších předpisů rozhodla takto:
Děti s registračními čísly:

01/18

02/18

03/18

04/18

05/18

06/18

07/18

08/18

09/18

10/18

11/18

12/18

13/18

14/18

15/18

17/18

18/18

19/18

20/18

21/18

22/18

23/18

24/18

25/18

26/18

27/18

28/18

 

se přijímají k předškolnímu vzdělávání do MŠ FIT

od školního roku 2018 - 2019 tj. od 3. 9. 2018.

 

 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ v listinné podobě si zákonní zástupci přijatých dětí mohou vyžádat u vedoucí učitelky MŠ.