Oslava k výročí 50 let od otevření naší mateřinky.

 Pozvání přijali bývalí zaměstnanci mateřinky,

dále paní ředitelka ZŠ Beneše Mgr. Barbora Bolcarovičová, zástupkyně této školy Mgr. Stáňa Krpcová a ekonomka paní Šárka Kulová,

 místostarosta města Bohumín Igor Bruzl, za odbor Školství, kultury a sportu, Mgr. Pavla Skokanová a další hosté. 

Moc mě potěšilo, že nás navštívily všechny bývalé paní ředitelky mateřinky

, paní Jarmila Habramová, která ve školce působila v letech 1967 - 2000, 

paní Eliška Kokiová 2000 - 2006 a paní Hana Janečková 2006 - 2016.

Pro všechny přítomné si děti z jednotlivých tříd připravily, krásná vystoupení. 

Pro zajímavost, děti měly na sobě oblečené oděvy, které byly z doby minulé.

 Hosté si prošli školku, prohlíželi si kroniky, fotografie,bývalé paní učitelky

 a provozní pracovníci vzpomínali na dobu, kdy v naší mateřince působili  

K oslavám patří dort a ten nám upekla a ozdobila skvělá paní Tomkivová, moc jí za to děkujeme! 
Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení, které všem moc chutnalo  
Ráda, bych poděkovala

 Alence Kovaříkové, Hance Klimšové, Hance Zaškolné, Táni Kotové, Elišce Kokyové,

 Šárce Držiakové, Pavle Kološové, Renátě Bažové a Lence Jandové za skvělou přípravu k výročí.

Vilma Valentová 

vedoucí učitelka MŠ FIT