Badatelský inkubátor 

Na téma: VODA

První Badatelský inkubátor ve Fit školce měl u dětí velký úspěch. Paní učitelka Staňa Krpcová ze ZŠ Beneše byla skvělá a děti pro netradiční pokusy uměla opravdu zaujmout. Inkubátor bude probíhat jednou za měsíc a pokusy budou děti provádět v Interaktivní učebně MŠ nebo přímo učebně Chemie ZŠ Beneše.

Dnes dopoledne třídu Bumbrlíků navštívily dvě žákyně 9. třídy ZŠ Beneše v doprovodu paní učitelky Jany Žádníkové, aby dětem přečetly jednu kapitolu z knihy Broučci. Pravidelné čtení žáky této školy bude probíhat v rámci Projektu Celé Česko čte dětem, do kterého je naše Fit školka zapojena.

Bumbrlíci, dnes navštívili Přírodovědný kabinet na ZŠ BENEŠE. Děti přivítala paní učitelka Jana Žádníková, která děti seznámila s učebnou. Následně paní učitelku vystřídala paní učitelka Zdeňka Országová, která děti seznámila s lidským tělem a jeho orgány. Pro děti bylo velkým zážitkem si jednotlivé orgány osahat, skládat a porovnávat. Paní učitelka nás potom zavedla na 2.poschodí této školy, kde dětem ukázala kostru lidského těla. Dětem se nejvíce líbila lebka Nakonec návštěvy děti navštívily školáky přímo ve vyučování. Touto návštěvou jsme ukončili projekt Naše tělo. Dětem se na škole moc líbilo