Masáže do škol úspěšně pronikají k dětem

BOHUMÍN – S pomocí obyčejného doteku podporují rozvoj dítěte. Projekt „Masáže do škol“ rozjela v Bohumíně jako první mateřská škola FIT v závěru loňského roku a s nadšením se přidávají další kolektivy. Od ledna se připojilo 17 dětí v první třídě ZŠ na tř. Dr. E. Beneše v Novém Bohumíně.

Obyčejný dotek jako pomocník k pozitivnímu přístupu k učení, většímu sebevědomí, sebeúctě, ale i rozvoji sociálních dovedností a snížení agresivity. Speciální masážní program ve světě funguje sedmnáctým rokem a jeho obliba v Česku vzrůstá.

Masáže probíhají výhradně se souhlasem rodičů. Platí, že ve třídě vždy dítě masíruje dítě. „Masážní program jsem v pilotní třídě mateřinky rozjela v závěru loňského roku a má úžasný ohlas. Teď jsem projekt rozšířila do první třídy základní školy a postupně chci oslovit podobná zařízení v celém Bohumíně. Chtěla bych navrhnout zakomponování projektu do připravovaného komunitního plánu pro skupinu rodiny s dětmi, protože masáže mohou využít i rodiny a byl by to pro ně velkým přínosem,“ říká Vilma Valentová Urbančíková, vedoucí učitelka bohumínské mateřinky FIT a certifikovaný mezinárodní instruktor metody MISP.

Bohumínská iniciátorka by program ráda nabídla také rodičům a dětem, které se léčí na hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava pro pacienty s poruchou krvetvorby. Soubor masážních prvků je vhodný pro celé rodiny.

Lukáš Kania

uděluje OSVĚDČENÍ 

 pro MŠ FIT BOHUMÍN,

které je od 16. 11. 2016  zapojeno do mezinárodního programu MISP, pod záštitou Asociace MISA ČR.

 Program MISP byl do zařízení zaveden certifikovaným instruktorem MISP:  

Vilmou Valentovou

Zařízení se tak stává součástí mezinárodní skupiny 38 zemí celého světa, praktikující program MISP ve vzdělávacím či volnočasovém programu.

 Asociaci MISA ČR zastřešuje MISP and MISA International - www. massageinschools.com

MISP – Massage in Schools Programme

Aktivizační cvičení pro děti od 4 do 12 let

Program MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů ve třídě.

 

Nový koncept

Praktikování programu MISP je zcela nový koncept v dnešní moderní společnosti. I když jsou masáže staré jako lidstvo samo, teprve v minulém století byla věda schopna vysvětlit její výhody. Moderní společnost začala uznávat profesi masážních terapeutů a studie týkající se masáží se začaly objevovat všude jako nástroj pro zdraví, zvládání stresu a nastolení pohody.

Projekt MISP – aktivizační cvičení pro děti je jedinečný „masážní“ program zaměřený na dítě, kterým lze pomoci dětem po celém světě.

Program měl dosud velký úspěch jak pro děti, tak i pro jejich rodiče a učitele. A proč je to tak? Vzhledem k tomu, že lidské bytosti potřebují dotek pro svůj zdravý vývoj. 

Děti dělají jednoduchou masážní sestavu (rutinu) dle našeho programu MISP, což snižuje jejich stres, zvyšuje šanci na lepší koncentraci ve škole a lepší odpočinek doma.

Proč program MISP ve školách?

Výzkumy ukazují, že hlavními přínosy dotekového aktivizačního cvičení jsou:

1.      Děti jsou uvolněnější, dochází ke zvýšení pocitu klidu a jsou šťastnější.

2.      Mají pozitivní přístup k učení a snadněji se zapojují do procesu učení, déle se soustředí na výuku.

3.      Mají zvýšenou schopnost pracovat jak samostatně tak i ve skupinách.

4.      Zvyšuje se jejich sebevědomí a sebeúcta. Respektují více samy sebe i ostatní.

5.      Pociťují větší důvěru v rozhovoru s jinými dětmi a získávají silnější smysl pro pocit bezpečí.

6.      Dochází ke zlepšení sociálních dovedností, snadněji si získávají přátele.

7.      Dochází ke snížení agresivního chování a šikany.

8.      Získávají větší kreativitu a úspěšněji řeší problémy.

9.      Učebna je tišší.


Výhody pro fyzický rozvoj:

·         Podporuje integraci nervového systému k rozvoji dítěte.

·         Podporuje tělesný růst.

·         Podporuje mozkovou stimulaci růstu prostřednictvím dotyku.

Výhody pro emocionální vývoj:

·         Podporuje percepční zpětnou vazbu od nervových zakončení v pokožce.

·         Stimuluje uvolňování endorfinů, které podporují zdravý spánek a celkový pocit pohody.

·         Nižší výskyt psychosomatických onemocnění jako jsou bolesti hlavy a žaludeční bolesti.

Výhody pro imunitní systém:

·         Podporuje vývoj silné imunity pomocí změny v sympatickém nervovém systému, snížení negativních účinků stresu na dítě.

Program MISP řeší mnoho dalších problémů s dětmi jako je hyperaktivita, šikana, sociální vazby a další…

Co zavedení programu MISP podporuje?

·         Fyzický a emocionální rozvoj. Snižují se účinky stresu na vývoj dítěte.

·         Dochází ke zvýšení povědomí o lidském těle.

·         Tím jak dochází ke zpracování pocitu strachu a úzkosti, omezí se stres a napětí na vyvíjející se kostru a svalovou soustavu.

·         Snižuje se výskyt psychosomatických a chronických onemocnění jako jsou bolesti hlavy, svalů, nevolnost, žaludeční potíže, astma a mnohé další související vývojové problémy, hyperaktivita atd.

·         Masáž je účinná pro zlepšování funkce plic a krevního oběhu, což vede k celkovému pocitu pohody.

·         Zlepšení pozornosti dítěte, lepší zaostření, lepší soustředění, lepší paměť.

·         Rozvíjení dobrých sociálních dovedností, méně agresivity.

·         Obnovením rovnováhy dochází ke snížení stresového hormonu na lidský mozek, rozvíjejí se přirozené mechanismy k zvládání takových nástrojů jako je např. schopnost snadněji se naučit číst a rozvíjet řeč.

 

A jak to probíhá v praxi?

Masáž si provádí děti navzájem ve dvojicích. Děti jsou při masáži normálně oblečené. Instruktor MISP vede děti prostřednictvím jednotných tahů v masážní sestavě (rutině), které ukazuje buď na druhém učiteli, na sobě, nebo ve vzduchu (dospělý se dětí nedotýká). Jednotlivé masážní tahy se provádějí na zádech, ramenou, hlavě a pažích. Tato rutina je stejná ve všech zemích, kde MISP působí. Jakmile se děti rutinu naučí, trvá masáž přibližně 8 - 10 minut na jednom dítěti. Pak se děti vymění. Na začátku to může trvat trochu déle, ale jakmile se rutinu naučí, probíhá masáž poměrně snadno, a tak se může stát součástí jejich každodenního života.

Existují dvě velmi důležité zásady v programu MISP, které se musí dodržet:

 1. Děti musí vždy provádět masáž jen mezi sebou (tj. žádné masáže od jiných dospělých). 

2. Každé dítě vybere, zda chce masáž přijmout či ne (samozřejmě až po udělení schválení od rodičů). Před zahájením rutinní masáže se dítě, které předává masáž, musí vždy zeptat o svolení druhého dítěte. Tímto způsobem se děti učí určovat a zároveň respektovat hranice, a to jak jejich vlastní, tak i těch ostatních.

 

„Cítila jsem se jako když ležím na kytičkovej louce…“

                                                                                                     MŠ Dolní Libchavy

 

Na program MISP se vztahuje autorské právo a proto může být zaveden jen řádně vyškoleným certifikovaným instruktorem, který je zveřejněný na oficiálních stránkách Asociace MISA ČR.

misa-cz.com/program-misp/