Projekt Celé Česko čte dětem

 

Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem.

Chceme tak podpořit předčtenářské dovednosti dětí. 

V rámci projektu Čteme dětem přichází za dětmi do mateřské školy číst 

pohádky jejich rodiče, prarodiče, sourozenci  nebo kamarádi .....

 

Dnes dopoledne třídu Bumbrlíků navštívily dvě žákyně 9. třídy ZŠ Beneše v doprovodu paní učitelky Jany Žádníkové, aby dětem přečetly jednu kapitolu z knihy Broučci. Pravidelné čtení žáky této školy bude probíhat v rámci Projektu Celé Česko čte dětem, do kterého je naše Fit školka zapojena.