Naše školka se opět zapojila do pojektu

Babička a dědeček do školky

 

 

 

 

 

 

 

Projekt "Babička a dědeček do školky" spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavádíme nebo podporujeme tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí. Dnešní děti vyrůstají v jazykově nepodnětném prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila obrazovka počítače, tabletu, mobilu či televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. 

Projekt má svá pravidla a návaznost jednotlivých činností, a tím se odlišuje od docházení seniorů v rámci čtení dětem např. před spaním. Důležitá je návaznost, minimálně pěti po sobě jdoucích dní, čili pondělí až pátek. V praxi senior přijde v dopoledních hodinách do konktrétní třídy v MŠ, oblékne si pohádkový plášť a přečte dětem pohádku (stačí 5-10 min., lze využít knížky, které tematicky zapadají do týdenních či měsíčních plánů dané třídy). Potom si s dětmi společně povídají, malují, hrají nebo se podílejí na dalších společných činnostech. Kromě dětí a seniorů se do předčítání dětem zapojují rodiče. Děti jim nosí domů pohádky od babiček a dědečků, vytištěné na listu A5 a nalepené v pohádkových blocích (tyto pohádky jsou kratičké a nesouvisí se čtením z knížky v MŠ). Rodiče mají za domácí úkol přečíst je svým ratolestem před spaním. Tímto aktem bychom rádi motivovali rodiče k zavedení či prohloubení rodinného rituálu předčítání. Další den se ve školce senior ptá dětí, o čem "domácí" pohádka byla. Za odměnu dostávají děti veselé nálepky do pohádkového sešitu. K jednotlivým pohádkám si mohou malí posluchači malovat obrázky nebo vytvářet různé koláže. Na konci projektu (realizace záleží na školce; je možné jej dělat celý školní rok, či jen několik měsíců; buď 1 týden v měsíci nebo několik týdnů po sobě, ale minimálně 5 dní po sobě, čili 1 týden v měsíci) pak dětem zůstává jakási pohádková knížka (blok, sešit), ve které mají několik desítek krátkých pohádek i s autorskými obrázky. Ke knize se pak mohou kdykoliv vracet, ať už ve školce nebo doma s rodiči při společném čtení. 

 

Pravidla  projektu Babička a dědeček do školky

 • Čtení seniorů probíhá v popoledních hodinách
 • Senioři:
  1. docházejí do mateřské školky pravidelně, minimálně 5 po sobě jdoucích dní v týdnu, čili jeden týden v měsíci (mohou se také střídat)
  2. dětem čtou v pohádkovém kostýmu nebo v převleku
  3. kromě čtení si s dětmi vyprávějí, vzájemně komunikují, případně i kreslí, či vytvářejí
  4. na závěr každé návštěvy rozdají dětem pohádku na domácí čtení (jsou to kratičké pohádky, které nesouvisí se čtením seniorů v MŠ), vytištěnou na list A5, kterou si děti nalepí do pohádkového sešitu a doma jim ji přečtou rodiče za domácí úkol
  5. další den se senioři ptají dětí, o čem byla „domácí pohádka
 • Děti
 • po každé návštěvě seniora si nalepí do pohádkového sešitu pohádku na domácí čtení s rodiči
 • každý den nosí domů pohádkový sešit s pohádkami na domácí čtení
 • dostávají odměny ve formě malých nálepek (nebo jiné, např. razítka) za správně zodpovězené otázky, které se týkají domácí pohádky
 • do pohádkových sešitů si lepí pohádky na domácí čtení, případně obrázky k pohádce, nálepky za odměnu
 • každý den přečtou dětem pohádku, kterou doneslo dítě v pohádkovém sešitu
 • nezapomenou přinést pohádkový sešit druhý den do MŠ:-)
 • Rodiče

 

www.youtube.com/watch?v=T-uIaYUWgUQ