Babička a dědeček do školky

Babička a dědeček do školky

 

 

 

 

 

 

 

Tento bohulibý projekt, který  spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory - jsme vymysleli proto, abychom: - umožnili setkávání nejmladší a nejstarší generace a posílili mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot; - pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavedli tradiční a důležitý rituál předčítání do rodin; - pomohli dětem ve čtenářské a jazykové gramotnosti. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. 

Projekt má svá pravidla a návaznost jednotlivých činností, a tím se odlišuje od docházení seniorů v rámci čtení dětem např. před spaním. V praxi senior přijde v dopoledních hodinách do konktrétní třídy v MŠ, oblékne si pohádkový plášť a přečte dětem pohádku (stačí 5-10 min.). Poté si s dětmi vypráví, může si malovat, nebo se podílet na dalších společných činnostech. Na závěr své návštěvy předá dědeček či babička dětem krátkou pohádku natištěnou na A5, kterou si děti vlepí do svého pohádkového bloku. Ten pak přinesou domů a rodiče mají za domácí úkol přečíst dětem tuto pohádku. Tímto aktem bychom rádi motivovali rodiče k zavedení či prohloubení rodinného rituálu předčítání. Další den pak přijde opět senior a ptá se dětí, o čem ta "domácí" pohádka byla. Za odměnu dostávají děti nálepky do pohádkového sešitu. K jednotlivým pohádkám si mohou malí posluchači malovat obrázky nebo vytvářet různé koláže. Na konci projektu (realizace záleží na školce; je možné jej dělat celý školní rok, či jen např. polovinu) pak dětem zůstává jakási pohádková knížka (blok, sešit), ve které budou mít spoustu krátkých pohádek i s autorkými obrázky či nálepkami. Ke knize se pak mohou kdykoliv vracet, ať už ve školce nebo doma s rodiči při společném čtení.