Pohybové aktivity dětí v naší MŠ FIT

 •  Projekt Usměvavé lyžování v Pálkovicích 
 •  Saunování  - od 19. 1. 2017
 •  Kurz plavání - od 8. 2. 2017
 •  Atletika 
 •  Turistika
 •  Velký řízený tělocvik ve velké tělocvičně, kde se děti učí základům atletiky, gymnastiky, seznamuji se s pravidly např. fotbalu, házené apod. 
 •  Pohybové chvilky, do kterých  je pravidelně zařazovano cvičení s netradičním náčiním
 •  Dětská jóga
 •  Zdravotní cvičení
 •  Rytmika
 •  Taneční průprava 
 •  Dechová cvičení
 •  Relaxace 
 •  Denně(pokud nám to ovzduší dovolí) jsou děti na vycházkách
 •  V letním období se pohybové chvilky přesouvají na zahradu nebo do Rafinérského lesíku
 •  V zimním období běžkování na zahradě
 • Ozdravný pobyt dětí pod názvem " Každý den s pohybem" - 22. - 26. 5. 2017