PLÁNOVANÉ AKCE  MŠ

Dané termíny i akce v plánu jsou orientační, mohou být změněny. Po celý školní rok bude využíváno dalších aktuálních témat a nabídek. Na všechny aktivity jsou rodiče předem upozorněni na nástěnkách jednotlivých tříd v mateřské škole, prostřednictvím webu školy, facebooku a osobně.

Září

 • Třídní schůzka pro rodiče dětí  z MŠ
 • Divadelní představení v MŠ
 • Zahájení projektu Babička a dědeček do školky

Říjen

 • Exkurze Svět Techniky(přeloženo)
 • Drakiáda  - celoškolní akce s rodiči
 • Divadelní představení v K3
 • Školková sportovní Olympiáda
 • Zahájení projektu Šachy do škol
 • Výroba dýní pro K3 - HALLOWEN v parku
 • Halloween – celoškolní akce ZŠ s rodiči a dětmi z MŠ

Listopad

 • Fotografování dětí
 • Sportovní Olympiáda pro MŠ
 • Kulturní program v K3 Bohumín

Prosinec

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční posezení - celoškolní akce s rodiči

 

Leden

 • Návštěva mobilního planetária v MŠ
 • Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi" Táto, mámo zacvič si se mnou"

- celoškolní akce s rodiči

 • Cvičení předškoláků ve velké tělocvičně ZŠ Beneše

Únor

 •  Maškarní ples
 • Školní Puzzliáda
 • Cvičení předškoláků ve velké tělocvičně ZŠ Beneše

Březen

 • Jak se žije lidem s handicapem  - setkání s panem Holbou a jeho slepeckým psem
 • Fotografování dětí
 • Jarní tvoření - celoškolní akce s rodiči
 • Besedy v městské knihovně K3
 • Třídní schůzka pro rodiče předškoláků
 • Fotbalový turnaj tatínků předškoláků MŠ a tatínků prvňáků v ZŠ

- akce pro rodiče předškoláků

Duben

Květen

 • Den pro mojí maminku a tatínka -  celoškolní akce s rodiči
 • Ozdravný pobyt v přírodě

Červen

 • Výlety za poznáním jednotlivých tříd
 • Slavnostní vyřazení předškoláků - akce pro rodiče předškoláků
 • Dopoledne s hasiči, cvičný poplach
 • Zahradní párty - oslava ke Dni dětí spojená s ukončení školního roku na školní zahradě - celoškolní akce s rodiči

 

 

Akce společně s ZŠ:

 • Čtení dětem žáky ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem
 • Kouzlo kabinetů - Spolupráce s učiteli ZŠ
 • Besedy pro rodiče dětí z MŠ s učiteli ZŠ Beneše  - školní zralost, apod.

 

Spolupráce s organizacemi:

 • Bospor a.s - plavecký kurz
 • DDM Bohumín - projekt Šachy do škol, fotbalový turnaj
 • K3 - kulturních akce, divadelní a filmová představení
 • Městská knihovna Bohumín - besedy o knihách, výtvarné soutěže
 • RC Slůně - besedy pro rodiče
 • Městská policie Bohumín - besedy o prevenci
 • Hasičský sbor Bohumín - návštěva a prohlídka zázemí požární zbrojnice, cvičný poplach
 • Atletický klub Bohumín - spoluúčast na AMISU, Běh ulicemi města
 • Městský úřad Bohumín - návštěva  a prohlídka radnice Bohumín, beseda se starostou města Bohumín
 • OS Bárt - společné tvoření dětí v ateliéru
 • OS Maryška - prohlídka vernisáží a výstav

 

Spolupráce s Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Zabełkowie

 •  Společné čtení na rozhraní  v rámci projektu Celé Česko čte dětem.
 • Návštěva polských dětí s rodiči v Bohumíně.

 

      Spolupráce s Domovem Jistoty v Bohumíně

 • Vánoční setkání -  zdobení perníčků
 • Babičko, dědečku zahraj si se mnou, s námi..

 

      Spolupráce s Klubem seniorů

 • Projekt Babička a dědeček do školky - čtení v MŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem.