PLÁNOVANÉ AKTIVITY ŠKOLY

Ø  Sportovní, výtvarné, hudební, relaxační a činnosti vycházející z třídních plánů jednotlivých tříd.

Ø  Celoškolní akce:

·         Setkání rodičů a dětí docházející do MŠ v průběhu 50 let

·         Bramboriáda

·         Sportovní dovádění pro MŠ

·         Mikulášská nadílka

·         Vánoční posezení

·         Maškarní ples  

·         Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi" Táto, mámo zacvič si se mnou"

·         Velikonoční dopoledne - Putování s Velikonočním zajíčkem

·         Zahrada plná dětí - oslava ke Dni dětí spojená s ukončení školního roku na školní zahradě

·         Den pro mojí maminku a tatínka

·         Slavnostní vyřazení předškoláků

 

Ø  Akce společně s ZŠ:

·         Čtení dětem žáky ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem

·         Školní akademie k výročí školy

·         Kouzlo kabinetů - Spolupráce s učiteli ZŠ

·         Spolupráce s v rámci Olympijského odznaku – OVOV

·         Besedy pro rodiče dětí z MŠ s učiteli ZŠ Beneše  - školní zralost, apod.

 

Ø  Mimoškolní aktivity pořádané školou:

·         Škola na nečisto

·         Lampionový průvod

 

Ø  Nadstandardní aktivity

·         Angličtina pro děti

·         Klub předškoláků

·         Šachy do škol

·         Dětská jóga

·         Atletika pro děti

·         TippKick - stolní fotbal 

·         projekt "Masáže do škol"

·         Saunování

·         Kurz plavání

·         Solná jeskyně

·         Výuka na běžkách

·         Usměvavé lyžování

 

Ø  Ostatní akce:

·         Stomatologická prevence  - spolupráce se studenty 

·         Třídění odpadu s panem Popelou

·         Projekt Mrkvička

·         Besedy v městské knihovně K3

·         Fotografování dětí

·         Školní Puzzliáda

·         Školní sportovní Olympiáda

·         Divadelní představení v MŠ

·         Hudební představení v MŠ

·         Kulturní programy v K3 Bohumín

·         Ozdravný pobyt v přírodě

·         Výlety za poznáním

·         Dopoledne s hasiči, Městskou polici, apod.

·         Ostatní sezonní sportovní aktivity  -  turistika, běžkování apod.

 

 

Účast na akcích  pořádaných městem a ostatními organizacemi jako jsou - DDM, AK Bohumín, RC Slůně, K3 apod.