Úterý od 12: 45 hod.

ŠACHY PRO DĚTI

 

Děti mohou začít se šachy už v tom nejnižším věku.

Obvykle se uvádí pro začátky s hrou věk kolem tří až čtyř let, protože naprosté základy šachu,

 to znamená tahy figurami, jednoduché maty a podobně, nejsou složité ani pro tak nízký věk.

 Děti v pozdějším věku pak mají zase výhodu, že se už dokáží trochu déle soustředit na jednu činnost. 

Šachy zvyšují IQ.

I kdyby dítě nedošlo až tak daleko, že by se z něj stal velmistr, vždy se mu budou šachové základy hodit do života.

 Šachy jsou už dlouho považovány za pozoruhodný nástroj, který zlepšuje a rozvíjí naše rozumové dovednosti, soustředění, paměť, psychickou odolnost i analytické schopnosti. 

V USA provedli výzkum, který ukázal, že šachová hra může zvýšit inteligenční kvocient dětí. 
Tento výzkum potvrdil pozitivní vliv šachu na rozvoj dovedností potřebných ve škole pro učení a studium, na schopnost řešit matematické problémy i porozumět čtenému textu, na zvyšování sebedůvěry, trpělivosti, zlepšování logického a kritického myšlení, schopnost pozorovat a rozpoznávat vzory, analyzovat, dále na kreativitu, koncentraci, vytrvalost, sebekontrolu, sportovní chování, odpovědnost, respektování ostatních, na sebeúctu, schopnost vyrovnat se s frustrací a na celou řadu dalších vlivů, které je obtížné měřit, ale které mohou hrát svou roli v přístupu dětí k učení a vzdělávání, v jejich motivaci a schopnosti dosahovat úspěchu. 
Závěr výzkumu lze shrnout v jedné větě: Šachy dělají děti chytřejšími!

Může zlepšovat dovednosti ve škole.

Jednak je to účelné využití volného času a jednak nácvik vlastností a dovedností, které se každému hodí v běžném životě. Děti se naučí soustředěnosti, logickému myšlení a kombinačním schopnostem, které se pak hodí i při studiu. Zejména v matematice a technických oborech. Dokážou se soustředit na nějaký problém a vybrat, co je za dané situace to nejlepší řešení.

Učí prohrávat a vyhrávat.

Užitečné je podle mnohých názorů i to, že se dítě naučí prohrávat a vyhrávat. Tohle nabízí každý sport. Ale v šachu přichází navíc ještě zvláštní duševní námaha. Špičkoví hráči končí partie velice vyčerpáni, což sice není případ dětí, u nichž se volí především zábavná forma, ovšem i ti nejmenší se snaží soupeře převálcovat duševní činností.

 

Středa 12: 30 hod.

ANGLIČTINA s Cookie

 

  • Angličtina pro předškolní děti bez logopedických vad založená na poslechu a mluvení.
  • Děti budou prostřednictvím písniček doprovázených pohybem pozvolna seznamovány s angličtinou.
  • Děti si přivyknou novému jazyku a vyvinou si k němu pozitivní vztah.
  • Cookie je kocourek, který děti bude každou lekcí provázet.
  • Budeme pracovat podle učebnice Cookie and friends starter, která obsahuje tato obecná témata: přátelé, slunce a déšť, hračky, oblečení, zvířata a tělo.

 

Pátek od 9: 00 hod.

CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ VE VELKÉ TĚLOCVIČNĚ  ZŠ BENEŠE

Ideální období pro zapojení dítěte do pohybové činnosti - výrazně se rozvíjí pohybová aktivita, dítě se osamostatňuje, učí se spolupracovat, hledá si kamarády.

Důraz na všestranný pohybový rozvoj - pro děti v tomto věku je všestranné zaměření aktivit velice důležité, přetěžování některých svalových skupin a zanedbání jiných může poškodit tělesný vývoj

Hravá forma - vycházíme z možností dětské pozornosti, často střídáme činnosti. Uvědomujeme si, že pro děti musí být cvičení především zábavná hra!

Cviky pro správné držení těla - vedeme děti k návyku správného držení těla, zařazujeme aktivity vhodné pro správný vývoj páteře.

Utváření kladného vztahu ke sportu - přejeme si, aby se sport stal pro děti oblíbeným způsobem trávení volného času, proto jim připravujeme vhodné příležitosti a snažíme se je náležitě je nadchnout.

 

 

KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ S RODIČI

(dle potřeby)
 

Klub předškoláků s rodiči je určen budoucím prvňáčkům.  Rodiče mají možnost poznat své dítě při různých činnostech v kolektivu vrstevníků a mohou také získat náměty pro přípravu dítěte na vstup do školy.

Cílem Klubu předškoláků je:

·         připravit děti co nejlépe na vstup do školy

·         postupně budoucí školáky seznámit s novým prostředím školy

·         rodičům poskytnout  náměty pro přípravu jejich dítěte na vstup do školy

·         paní učitelky ze ZŠ využijí společných setkání k poznání svých budoucích žáků

Obsah Klubu předškoláka:

·          rozvoj hrubé i jemné  motoriky, cviky na uvolňování ruky

·         upevňování správného držení tužky

·         rozvíjení hudebního cítění, rytmizace

·          jazyková výchova

·         rozvíjení  předmatematických představ