Informativní schůzka

Informativní schůzka pro rodiče se koná ve čtvrtek 13.9. 2018 v 15.30 hodin v MŠ. 
Program: organizace provozu MŠ, co děti potřebují do MŠ, informace ohledně akcí, plateb školného, stravného, školního výletu, fotografování, diskuze, připomínky…po skončení od 16:00 hodin proběhnou třídní schůzky jednotlivých tříd. Účast rodičů žádoucí!