Ráda, bych touto cestou chtěla poděkovat, rodičům dětí a pedagogům ze MŠ FIT a ZŠ Beneše za finanční příspěvky do vánoční sbírky na rekonstrukci herny a učebny v hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava pro děti s poruchou krvetvorby. 

Na bankovní účet Občanského sdružení Haima Ostrava jsme vložili finanční částku 5. 000,- Kč. 

 

 

Sbírka bude probíhat do pondělí 19. 12. 2016