Vedoucí učitelka MŠ: Vilma Valentová

Paní učitelky:  Mgr.Šárka Držiaková

                    Ing. Pavlína Kološována 

                    Alena Kovaříková

                    Táňa Kotová

                    Hana Klimšová

                    Natálie Suhajdová

                    Hana Zaškolná

Provozní zaměstnanci:

                    Renáta Bažová

                    Lenka Jandová

Školní jídelna: