V úterý 17. 10. 2017 od 15:00 hod. 

proběhne celoškolní akce pro rodiče s dětmi 

Bramboriáda 

aneb podzimní tvořeníčko, tvoření...

 Na všechny se moc těšíme.

 

 

 

 

Provoz MŠ :

Pondělí a pátek od 6.00 do 16:00 hodin.

Příchody dětí do MŠ

Děti do MŠ přicházejí od 6: 00 – 8: 00 hodin

 nebo kdykoliv během dne dle domluvy s paní učitelkou z dané třídy.

Odchod dětí z MŠ

 Po obědě od 11: 45hodin.

Celodenní docházka od 14: 00 hodin.

MŠ je uzamčena  - zvoňte na třídu dítěte a vyčkejte.

Děkujeme.

  

Základní škola a mateřská škola

Tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín